Kan en skrotbil från Trollhättan försvinna i intet? Eller kan fordon, som har körförbud, återgå till förödande körningar med stora koldioxidföroreningar som effekt?. Att skrotbilar återuppstår är ett faktum. Vem vet i en annan del av kontinenten. Men trots allt förgiftar de luften för alla. Enligt miljöbalken ansvarar ägare för att den uttjänta bilen blir lämnad för bilskrotning och avförd ur Trafikverkets bilregister. Likväl förs det ut en mängd illegalt varje dag. Troligtvis är inte före detta bilinnehavare insatta om falsarierna de inblands i. Men de är ändå deras plikt att se till att skrota fordonet hos en av Länsstyrelsens godkända skrothandlare. Först då kan kan myndigheterna få översyn över de uttjänta fordon som numera försvinner och blir utsatta för förbjudna hanteringar. Utrangerade kasserade bilar från Trollhättan kan användas brottsligt Före en skrotbil i Trollhättan nått en legitimerad bilskrot med lämnad registreringsbevis, och mottagningsbevis mottagits, finns risk att fordonet bli utnyttjad i brottsliga ändamål. Ett miljö- och färdselskadlig personbil ger tiofalt till försäljaren i Afrika. Det är förbud att föra ut uttjänta fordon som saknar giltig inspektion. Det är kanske upphovet till den lönsamma affärsverksamheten hos den organiserade brottsförekomsten. Myndigheterna och polisens prestation avgränsas till inregistrering av mängden lagstridigt utförda skrotbilar via hamnar eller via bron till Danmark. Allt enligt Sydsvenskan som pratat med kontrollanter från naturtjänstemän i Göteborgs hamn. När en uttjänt bil i Trollhättan annonseras ut genom nätet eller kvällstidningar, kan fordonet också återgå i trafik utan bilägarens vetskap. Och flertalet mindre verkstäder reparerar lätt de miljö-och trafikskadliga fordonen i körbart skick. Om en ägare lämnar sin defekta personbil för tänkt återvinning, utan att få mottagningskvitto från en certifierad bildemontering, kan det leda till kommande bekymmer. Ansvaret för skrotning och bildemontering vilar tungt på ägaren. Och detta framgår tydligt i naturförordningen. För att undvika fuffens vid försäljning skall säljaren utföra handlingar för att ta bort sådana risker, när tiden är inne att skrota sin bil. Via bilproducenterna framgångsrika återvinning, därtill skrotarnas väl planlagda modernisering i enlighet med bilskrotningslagen, kan fordonsinnehavaren räkna med en rejäl kompensation vid inlämning. Då de uttjänta bilarna hämtas utgår även skiftande kompensation. Men det är vid ett sådan situation, som risken förekommer för att skrotbilarna kan komma på berörda avvägar, med framtida strul som efterverkning. Samtliga skrotbilar från Trollhättan borde fraktas till en legitimerad bildemontering. Bärgar bilägaren personligen in sitt fordonsvrak till en legitimerad skrot elimineras faran för bedrägligt förfarande. Innan arbetsgången med recykling plockas åtråvärda delar för recirkulation och saluförs. Igenom mottagningskvittot, som validerar återvinning och avfärdande hos Trafikstyrelsen, borga för en legitim handling. Parallellt inkasserar fordonsägaren högst kompensation för en kasserad personbil i Trollhättan. Men priset skiftar med flera tusen kronor. Så det kan vara inkomstbringande att undersöka varianterna. Behöver fordonet bärgas är faran högre att den hamnar i orätta händer. Men det finns alternativ att sätta stopp för de förbjudna rörelsen. Bilskrot nara Trollhattan Att se till hämtning verkställs av ett företag som har tillstånd för transport av farligt avfall och som har avtal med en behörig bildemontering, samt att ett underskrivet kvitto med bilskrotsintyg avlämnas, som intyg för annalkande avfärdande hos Transportstyrelsen. Syna, innan transporten, att tillåtelse för transport av uttjänta fordon är utförd av Länsstyrelsen. Ett reko företag har ett sånt tillstånd enkelt åtkomligt och öppningsbart på sin hemsida. Dessa lätta handlingar borgar för att en skrotbil i Trollhättan omhändertas på ett lagenligt och miljösäkert vis.