Sönderkörda bilar efterlyses av etablerad bildemontering i Göteborg för återvinning. De reservdelar som man tro ha nått värde kvar demonteras för avyttring. Fortfarande är det väldig brist av prisvärda delar, de här kan öka ersättningen vid inlämningen av en personbil till en skrot i Göteborg. Tack vare upphörandet av den allmänna skrotningspremien var det komplicerat för ägare att skrota en personbil kostnadsfritt. För den skull valde flera att överge sina skrotbilar i omgivningen. Men det dilemmat försökte myndigheterna fixa igenom införande av målmedvetna föreskrifter för 13 år sedan. Bilproducenterna tvingades till många eftergifter för ett fordon hos en Länsstyrelsen godkänd bilskrot i Göteborg. Därutöver fick de ansvaret att insamla skrotbilarna till en auktoriserad bilskrot och ingen bilägare skulle ha längre än 5 mil till närmaste bilskrot eller mottagningsställe. Det senare kravet har inte helt lyckats, varför bärgare måste hämta skrotbilen för bilägaren.Bilproducenterna gavs föreskrifter om en 95-procentig återföring av en personbil till en evig kretslopp i nytillverkning. Efter ett antal års energiskt arbete har detta mål uppnåtts med bra marginal. Därför har fordran på betalning omvandlats till en rimlig ersättning för ett vrak hos en legal skrotfirma i Göteborg. Men skrotningsförloppet hade inte varit framgångsrik utan Naturvårdsverkets skoningslösa påtryckningar på skrothandlarna. Uttjänta fordon kategoriserades som klimatkritiskt avfall, och Miljömyndigheten bereddes i uppgift att se till att de de tuffa föreskrifterna genomfördes precist. Återvinning och sanering av en fordon hos en legitimerad bildemontering i Göteborg naturanpassades och kontrollerades så noga att illegal verksamhet skulle upplösas. Det föranledde dessutom, att nära hälften av Sveriges bildemonteringar var tvungna att avveckla verksamheten. Idag har omläggningen av skrotning genomförts till de nya riktlinjerna. En etablerad bildemontering följer miljövillkoren utan tillrättavisning. Goteborgs bilskrot Men allt är inte frid och fröjd. Gamla uttjänta personbilar och andra trotjänare är eftertraktade föremål. Att bilskrotning i Göteborg har tuff rivalitet om en ålderstigen bil är ingen ny information. Kriminella exporter har försiggått en god stund. Det skildras i Enköpings Posten hur miljögranskare och ordningsmakten bara kan se på, hur värden för hundratusentals kr bara försvinner i dessa bedrägerier. Den samordnade brottsligheten har upptäckt en ny och säker näring vid sidan av narkotikan. Och rörelse med återinförande av miljöfarliga fordon i trafik ökar konstant. Efterfrågan efter prisvärda begagnade fordon som är högre än nånsin. Några, mer eller mindre samordnade, verkstäder handlar och dona tillräckligt grundligt med begagnade bilkomponenter. Detta är självklart en motgång för de aktiva naturkämparna, som slåss mot de höga koldioxidföroreningarna. I den aktuella virus vädjan, att köra bil istället för att resa kollektivt, växer intresset för förvärv av en prisvärd andrabil till hushållet främsta option. Så en certifierad skrot i Göteborg ser med dysterhet hur en trasig miljö- och inte säker fordon åker på sidan om sin återvinning.