Nu för tiden är det inte längre komplicerat att beställa en akut tid för fordonskontroll i Göteborg . Efter mer än 50 år som AB Svensk Bilprovning avreglerades marknaden år 2010. Så under de senaste årtiondet har kvantiteten hallar mångdubblats. Kampen om kunderna har även inom den här yrkesgrenen blivit mödosam. Låga introduktions- eller kampanjerbjudande duggar tätt. Broschyrer fyller brevlåderna med alla kampanjer. Perioden, då bokningen skulle utföras många dagar före, är ett minne blott. Men arbetsgången för fordonsgranskning i Göteborg är samma. Och resultatet likaså. Den oroliga bilinnehavaren befarar reparationskostnad för funna fel och påpekanden. Reparatörerna räkna med lönande jobb och en ackrediterad bilskrot vet, att flera personbilar får klagomål av grupp tre-nivå. Som så många år fordom närmar sig ögonblicken för psykisk påfrestning. Ändrade stadgar för fordonsbesiktning resulterar vanligtvis till penningstraff Men flera förordningar har på senaste tiden ändrats. Nu gäller inte besiktningstiden baserad på nummerskyltens slutsiffran. inte ens den obligatoriska kallelsen kvar. Fördenskull behöver fordonsägaren personligen att hålla uppsikt på datum för bilbesiktning Misslyckas man med detta får bilen körförbud. Skrota bilen betalt Och skulle fordonet stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är bilinnehavarens skyldighet att känna till detta faktum. Statskassan bedöms emellertid stärkas med ett antal miljoner kr från slarviga fordonsägare. Ägare bestämmer själv tillfälle för bilkontrollen. Men han/hon kan själv bestämma, när den 1 tillsynen i Göteborg bör verkställas. Inte senare än 3 år efter att fordonet registrerats i Sverige. Andra gången är inom 24 månader. Sedan behöver fordonet kontrolleras årligen. På Transportstyrelsens nätsida kan datumet enkelt hittas. Öppna deras sajt och slå registreringsnumret, så finns tiden där. Oriktigheterna eller defekterna som iakttas delas in i tre klasser. En kategori ett-felaktighet betyder att den skall åtgärdas före nästa års-inspektion. Ett klass två-felaktighet medför, att det behöver åtgärdas inom en månad med ombesiktning som påföljd. Klass tre-påpekande är ett säkerhetsfel, som orsakar körförbud omgående. Fordonet får inte köras från personbilsbesiktningen i Göteborg. Och detta leder ofta till återvinning på en certifierad bilskrot, som har tillstånd att skrota bilar med skrotningscertifikat för avregistrering. Iakttaga att många glömmer att åtgärda lätta nivå 1-anmärkningar. Men sådan flyttas upp en klass med krav på efterkontroll vid annalkande besiktning Onödiga defekter uppdagas av fordonsinspektionen Det kan vara ekonomiskt lönsamt att utföra en lätt självkontroll inför bilbesiktningen. Märkligt nog är det felaktigheter med simpla ingripanden, som uppdagar klass 2-felen. Att ombesörja en lampa betyder en del stunder, att bilen godtas utan ombesiktning för personbilsbesiktningen i Göteborg. Skyltbelysningen leder statistiken, men följs tätt av bromsljus. Att ersätta en söndrig lykta kan möjligtvis synas bökig för många. Men det finns enkla anvisningar med filmer för många av bilmärkena i bokhandeln. Ett annat problem på äldre fordon är att motorlampans larmbelysning på instrumentpanelen inte slocknar. Många bilinspektörer avslöjar den luriga trixet att rycka dän instrumentbelysningen. Men felet indikerar, att personbilen förbrukar onödigt mycket drivmedel, så koldioxidutsläppet växer nog över vad som är okey. Sonden sitter på avgasröret vid katalysatorrenaren och är okomplicerad att skifta. Den kan införskaffas till Opel från Skruvat.se under tusenlappen. Risken är enorm att det här enkla bristen kan tolkas som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan avgiften för en del fordonsmärken överskrida 30 000 kronor. Även tillrättavisning på utslitna bildäck är frekventa för fordonskontrollen. Statistiskt är det flera som krävs på efterkontroll med nya däck. Det är märkligt, i och med att det är väldigt lätt att inspektera för fordonsägaren. Kraven är åtminstone en komma sex millimeter mönsterdjup sommartid och tre millimeter på vintern. Friktionen mot vägbanan minskar på däck under tre mm. Så testande under kalla dagar kan förorsaka onödiga besvär. Men med enkla verktyg kan kostnaden, på grund av den periodiska personbilsgranskningen Göteborg, förbli låg av den kloke bilägaren.